موسسه آموزش عالی فاضل

دفتر مرکزی : شیراز- پارامونت - ابتدای خیابان قصرالدشت - کوچه 1


اینستاگرام : www.instagram.com/fazelshiraz
تلگرام : t.me/fazelshiraz
سایت اینترنتی : fazel.ac.ir
ایمیل : fazelshiraz@gmail.com
تلفن : 32343235 - 071

موسسه آموزش عالی فاضل